Vết lõm vòng bi

Khi vòng bi bị hỏng trong quá trình vận hành máy, toàn bộ máy hoặc thiết bị có thể bị kẹt hoặc trục trặc. Vì vòng bi bị hỏng sớm hoặc bất ngờ gây ra sự cố, điều quan trọng là có thể xác định và dự đoán trước sự cố, để có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Tình trạng hư hỏng. Sự xuất hiện của các điểm rỗng giống với vết lõm gây ra bởi rung động và lắc lư tại các điểm tiếp xúc giữa các yếu tố lăn và mương.
Nguyên nhân có thể
  • Dao động và rung của vòng bi đứng yên trong thời gian vận chuyển
  • Chuyển động dao động với biên độ nhỏ
  • Bôi trơn kém

Biện pháp đối phó

  • Bảo vệ trục và vỏ trong quá trình vận chuyển
  • Vận chuyển với các vòng bên trong và bên ngoài riêng biệt
  • Giảm rung bằng cách tải trước
  • Sử dụng chất bôi trơn thích hợp