Ứng dụng Smart Tension xác định thông tin dây curoa Mitsuboshi

* Dễ sử dụng !
Bạn có thể đo độ căng dây curoa với iPhone của bạn. Không có thiết bị bổ sung hoặc tính toán phức tạp là cần thiết.

*Dễ dàng nhận thấy !
Độ căng của dây curoa được đo bằng kỹ thuật số bằng sóng âm và các đầu ra số đơn giản để hiểu.

*Dễ áp dụng !
Bạn có thể chọn ngôn ngữ, đơn vị đầu ra và độ nhạy của micrô tùy theo tình huống.

*Và miễn phí !
Smart Tension là một ứng dụng miễn phí. Hãy thử Ứng dụng mới  để đo độ căng nhanh và dễ dàng !

Cách đo lực căng của dây curoa Mitsuboshi, có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới : 

Chọn loại dây curoa

Kiểm tra dây curoa.

Độ căng đo được !

error: Content is protected !!