Siệu công nghệ NTN cho siêu vòng bi, bạc đạn

Tốc độ cực cao
Có một xu hướng lớn về việc tăng tốc độ và chức năng của các công cụ máy móc hỗ trợ sản xuất. Để phù hợp với xu hướng này, vòng bi ổn định ngay cả ở tốc độ quay cao là cần thiết. Tuy nhiên, khi tốc độ quay của vòng bi tăng lên, một số vấn đề phát sinh.

Giải quyết vấn đề với siêu công nghệ

Sơ đồ: Giải quyết vấn đề với siêu công nghệ

Bằng cách sử dụng gốm cho các quả bi và hai phương pháp bôi trơn cùng một lúc, chúng tôi đã đạt được một ổ trục có thể được sử dụng ở tốc độ cực cao.

Với các quả bi gốm, chúng ta không chỉ làm giảm lực ly tâm quay, chúng ta còn tăng các đặc tính bôi trơn.
Để bôi trơn vòng bi, bạc đạn NTN đạt được cuộc cách mạng siêu tốc độ, chúng tôi đã sử dụng dầu bôi trơn không khí, trong đó không khí được sử dụng với một lượng nhỏ dầu.

Sử dụng lượng dầu cần thiết tối thiểu cùng với không khí và cung cấp chính xác cho ranh giới giữa quả bi và  cung cấp đủ dầu bôi trơn trong khi ngăn nhiệt độ tăng lên.
Chúng tôi đang áp dụng biện pháp đối phó là tăng độ cứng của ổ trục trong khi ngăn ngừa trượt của bi, một trong những nguyên nhân sinh nhiệt.

Sản phẩm áp dụng siêu công nghệ vòng bi NTN: vòng bi đỡ chặn tiếp xúc tốc độ cao.