header-info

  • en
  • vi

Vòng bi 6206.2ZR FAG

  • Mã số: 6206.2ZR
  • Xuất xứ: Germany
  • Nhà xung cấp: - - -
  • Đường kính trong: 30
  • Đường kính ngoài: Đang cập nhật.
  • Độ dày: Đang cập nhật.
  • Khối lượng: Đang cập nhật.

Vòng bi 6206.2ZR FAG