header-info

  • en
  • vi

Dây curoa SPZ1542 Sanwu

  • Mã số: SPZ1542
  • Xuất xứ: TAIWAN
  • Nhà xung cấp: -
  • Đường kính trong: Đang cập nhật.
  • Đường kính ngoài: Đang cập nhật.
  • Độ dày: Đang cập nhật.
  • Khối lượng: Đang cập nhật.

Dây Curoa SPZ1542 Sanwu