Một số loại vòng bi, bạc đạn đỡ chặn 4 điểm của FBJ

Vòng bi FBJ cung ứng cho  thị trường Ô tô, Công nghiệp và Nông nghiệp cung cấp các sản phẩm chất lượng và cao cấp với giá cả cạnh tranh nhất.

Bên dưới là danh sách cho các bạn tham khảo.

Mã vòng bi,bạc đạn FBJ Tên gọi Kích thước
QJ208M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 80 x 40 x 18 mm
QJ209M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 85 x 45 x 19 mm
QJ212M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 110 x 60 x 23 mm
QJ305M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 62 x 25 x 17 mm
QJ307M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 80 x 35 x 21 mm
QJ309M Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc 4 điểm. 100 x 45 x 25 mm