Kỹ thuật của NTN làm tăng gấp ba lần thời gian hoạt động của máy cuộn giấy

Một nhà sản xuất ván container lớn của Canada đã trải qua những thất bại thảm hại của vòng bi tang trống trên cuộn hút lớn ở đầu ướt của máy giấy. Thất bại đã xảy ra hai tháng một lần dẫn đến việc nhà máy ngừng hoạt động máy giấy duy nhất của nó trong hơn sáu giờ mỗi lần cần sửa chữa.

Nhóm kỹ thuật ứng dụng của NTN đã tiến hành phân tích chi tiết về sự cố vòng bi và phát hiện ra nhiều lý do cho những thất bại. Đầu tiên, vỏ bọc lỏng lẻo cho phép các vòng ngoài xoay của vòng bi di chuyển so với vỏ trong quá trình vận hành. Điều này dẫn đến hao mòn đường kính bên ngoài nặng nề, băn khoăn ăn mòn và nứt. Ngoài ra, bằng chứng về tải trọng lực đã được quan sát và có thể được liên kết với vòng đệm bên trong chặt chẽ không cho phép mở rộng trục thích hợp. Cuối cùng, hơi ẩm từ môi trường vận hành ẩm ướt đã xâm nhập vào vòng bi qua các vòng đệm bằng đồng và làm giảm đáng kể hiệu suất của chất bôi trơn và vòng bi.

GIẢI PHÁP NTN
Nhóm của NTN đã khuyến nghị độ khớp chính xác cho vòng ngoài xoay của vòng bi và vòng trong lỏng lẻo phù hợp với trục đứng yên. Kỹ thuật NTN cũng đề xuất một thiết kế mới cho các vòng đệm bằng đồng được sử dụng để loại bỏ khe rãnh là một kênh mở để nước đi vào vòng bi. Cuối cùng, NTN khuyên nhà máy nên sử dụng loại mỡ có độ nhớt cao hơn với đặc tính ức chế nước để chịu được các điều kiện ẩm ướt tốt hơn.

KẾT QUẢ
Giải pháp NTN kéo dài hơn ba lần, hoạt động trong sáu tháng giữa các lần xây dựng lại. Nhà máy đã hoàn toàn hài lòng và chỉ định vòng bi, bạc đạn NTN ULTAGE® cho ứng dụng đòi hỏi khắt khe này.