Khi nào cần bố trí vòng bi nổi ?

Bố trí vòng bi nổi là sự sắp xếp hoặc cấu hình ổ trục trong đó vòng bi và (các) bộ phận giao tiếp có thể di chuyển tự do tương đối với nhau theo hướng xuyên tâm hoặc hướng trục. Hướng dự định của chuyển động tự do được xác định bởi loại vòng bi được sử dụng trong hệ thống hoặc có thể bởi các yêu cầu thiết bị và điều kiện vận hành dự kiến, mặc dù ví dụ phổ biến nhất là nổi theo hướng dọc trục. Hệ thống ổ trục hành động nổi được hiểu phổ biến nhất diễn ra giữa vòng trong và đường kính trục hoặc giữa vòng ngoài và lỗ khoan. Tuy nhiên, có các phương tiện khác để kết hợp khả năng nổi, tùy thuộc vào loại vòng bi và cấu hình được sử dụng trong một thiết bị nhất định, có thể dựa trên yêu cầu vận hành và tải ứng dụng.

Các ví dụ phổ biến khác về khả năng nổi của vòng bi là vòng bi  trụ sử dụng vòng ngoài hoặc vòng trong không có mặt bích, cho phép hành động nổi diễn ra trong chính ổ trục hoặc kết hợp vòng bi bên vào đế của bố trí vỏ cố định để phù hợp với trục chuyển động cần thiết trong quá trình hoạt động. Các ứng dụng phổ biến trong đó cần bố trí vòng bi nổi là những ứng dụng dự kiến ​​sẽ thấy độ dốc nhiệt giữa trục và vỏ trong quá trình vận hành, dẫn đến tăng trưởng nhiệt hoặc giãn nở của một thực thể với tốc độ nhanh hơn so với thực thể khác. Ví dụ về các ứng dụng như vậy có thể bao gồm các ứng dụng cuộn được nung nóng trong nhà máy giấy, trải nghiệm sự giãn nở nhiệt dọc trục sớm hơn so với vỏ liên quan hỗ trợ vòng bi,

Các ứng dụng ít phổ biến khác khi cần bố trí vòng bi nổi là những nơi sử dụng kết hợp vòng bi hướng tâm và lực đẩy để xử lý đồng thời cả tải trọng hướng tâm và hướng trục, chẳng hạn như vòng bi hướng tâm và vòng bi lực đẩy được sử dụng cạnh nhau. Trong trường hợp này, ổ đỡ hướng tâm phải được phép nổi theo trục trong khi ổ đỡ lực đẩy có thể nổi hoàn toàn để đảm bảo mỗi loại ổ trục chỉ mất các tải trọng ứng dụng dự định. Theo mô tả, nhu cầu phổ biến nhất cho việc bố trí ổ trục nổi là những ứng dụng có sự tăng trưởng nhiệt trục dự kiến ​​do độ dốc của trục và nhiệt độ vỏ trong quá trình vận hành; tuy nhiên, có một số trường hợp nhất định yêu cầu khả năng nổi để hỗ trợ các loại vòng bi,bạc đạn nhất định và cho phép chia sẻ tải dự định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!