Gỡ bỏ vòng bi, bạc đạn như thế nào ?

Để tránh thiệt hại cho máy móc và nguy hiểm cho công nhân khi thay đổi hoặc tháo vòng bi, nên sử dụng thiết bị bảo vệ và thiết bị tháo vòng bi thích hợp.

Nói chung, không nên sử dụng lại vòng bi. Nếu bạn đang xem xét việc tái sử dụng ổ trục, vui lòng đọc kỹ Phần 2, Gắn vòng bi.

Quá trình được đề cập trong đó sẽ cần phải được thực hiện ngược lại khi tháo ổ trục. Trong tình huống này, phải hết sức cẩn thận để không ảnh hưởng đến hiệu suất của ổ trục trong quá trình tháo gỡ.

Nếu ổ trục vừa khít với trục bị loại bỏ bằng cách tác dụng lực lên vòng ngoài, không nên sử dụng lại ổ đỡ. Nên nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ hoặc gọi chúng tôi để hướng dẫn các vấn đề về vòng bi, bạc đạn.