Dây curoa Mitsuboshi STARROPE ® / SUPER STARROPE ® / PRENE V-ROPE

Đây là một kiểu dây curoa Mitsuboshi làm bằng polyurethane dưới dạng mở. Nó có thể dễ dàng áp dụng trong hệ thống truyền tải phức tạp, chẳng hạn như truyền tải đa hướng và chuyển hướng.
– Hàn nhiệt: chiều dài dây curoa vô tận có thể mở rộng.
– Chống mài mòn và dầu tuyệt vời.

Kiểu dây curoa FL (kích thước : 10,15,20,25,30,40,50), FM (kích thước : 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100), FH (kích thước : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200).

Ngoài ra, một loại dậy curoa Mitsuboshi được gọi là FLEG để vận chuyển cũng có sẵn. Độ dầy dây của FLEG là 1,3 mm.