Danh sách mã vòng bi, bạc đạn cho máy móc Nông nghiệp

Vòng bi FBJ hỗ trợ thị trường Ô tô, Công nghiệp và Nông nghiệp cung cấp các sản phẩm chất lượng và cao cấp với giá cả cạnh tranh nhất.

Bên dưới là một số loại vòng bi, bạc đạn FBJ cho máy móc sản xuất trong nông nghiệp nhằm tăng tuổi thọ máy móc, tăng hiệu quả công việc.

Mã vòng bi,bạc đạn Ứng dụng Kích thước
GW208PPB8 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 80 x 1.1/8′ x 36.53 mm
GW210PPB6 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 90 x 30 x 30/36.5 mm
GW211PPB3 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 41 x 33.5 mm
W208PPB5 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 80 x 1.1/8′ x 18/36.53 mm
W208PPB6 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 80 x 1′ x 18/36.53 mm
W208PPB12 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 85.75 x 30 x 87.31/36.53 mm
W209PPB2 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 85 x 45 x 30.18/30.18 mm
W209PPB11 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp
W210PPB6 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 90 x 1.1/8 x 30.18/36.53 mm
W211PPB3 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 1.1/2 x 33.34 mm
W211PPB4 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 2.3/16 x 33.34 mm
W211PP2 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 55.58 x 33.34 mm
W211PP3 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 1.1/2 x 33.34 mm
WIR210-31 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp
WIR211-33 Vòng bi,bạc đạn cho máy móc Nông Nghiệp 100 x 52 x 50.5/21 mm

Xin liên hệ ĐỨC PHAN ANH để có giá vòng bi, bạc đạn, dây curoa, gối đỡ tốt nhất…