header-info

  • en
  • vi
Hoàng Anh Gia Lai trả 5,6 tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi ngày

Hoàng Anh Gia Lai trả 5,6 tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi ngày

Trong quý II, tập đoàn đã chi tới 500 tỷ đồng để trả lãi vay – tương đương 5,6 tỷ đồng mỗi ngày, trong khi nợ vay đến hạn là 5.465 tỷ đồng.

Xem Tiếp...