VÒNG BI NSK
 
VÒNG B FAG
 
VÒNG BI NTN
 
VÒNG B NACHI
 
 
DÂY CUROA BANDO